16-01-2020

*verder onderzoek nog in gang*

Sociale huur? Betaalt u dan maar meer voor uw brommerverzekering

Autorijbewijs gehaald, en als cadeautje aan mezelf op zoek naar een leuke schakelbrommer, type café racer. Daar hoort ook een verzekering bij. Bij het zoeken naar een brommerverzekeringen trof ik op het eerste ook wat fikse en bijzondere verschillen. Zo werd Univé als een van de goedkoopste genoemd, terwijl de premieberekening bij mij op het dubbele uitkwam van de meeste andere verzekeringen. Het adres leek hierin een van de belangrijkste factoren. Tijd voor een experimentje.

Ik heb in Utrecht twee straten gekozen met aan de ene zijde koopwoningen en aan de andere zijde sociale huurwoningen (in casu, de Duurstedelaan en de Topaaslaan). Ik heb nummers gekozen waarvan de woningen zich tegenover elkaar bevonden, en ik heb gekozen voor alleen een WA-verzekering zodat het belang van bijvoorbeeld een aanwezige garage die diefstal kan voorkomen geen rol zou moeten spelen.

Met verder dezelfde variabelen waren in de Duurstedelaan de maandelijkse kosten voor een brommerverzekering bij Univé E 26,82 aan even zijde met de sociale huurwoningen, en E 19,47 aan de oneven zijde met de koopwoningen. In de Topaaslaan waren de maandelijkse kosten wederom E 26,82 aan even zijde met de sociale huurwoningen, en E 17,74 aan de oneven zijde met de koopwoningen.

De verschillen zijn fiks. Dit zijn verschillen die in ieder geval voor een deel lijken samen te hangen met het feit of je in een koopwoning woont of in een sociale huurwoning --- weinig ander verschil valt er te ontdekken in het wonen in dezelfde straat. Om nog even geen voorbarige conclusies te trekken heb ik de vraag waar de premieberekening op gestaafd is voorgelegd aan Univé.

27-01-2020

Antwoord van Univé

Van Univé ontving ik het volgende antwoord:

Goedemiddag mevrouw Korenhof,

Via onze site heeft u verzocht aan te geven hoe de premieberekeningen van onze bromfietsverzekering tot stand komen.

De premie wordt berekend op basis van verschillende risicofactoren die worden bepaald op basis van statistische gegevens. Een van de risicofactoren is de postcode. Hierdoor kan het ontstaan dat de premie in bijvoorbeeld een straat verderop voordeliger is.

Wanneer u verder vragen heeft, dan hoor ik dat graag.

Het antwoord draait helaas heen om de vragen die ik heb, dus ja, vragen heb ik zeker nog. Ditmaals een poging met art. 22 AVG in de hand (recht op menselijke tussenkomst en uitleg in het geval dat een automatisch besluit noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst) om meer uitleg gevraagd. Ik ben benieuwd. Wordt vervolgd...

03-02-2020

Volgende antwoord van Univé

Goedemorgen mevrouw Korenhof,

Bedankt voor uw e-mail waarin vraagt of wij aan u kunnen bevestigen dat huur of koop een risicofactor is volgens de statistieken die Univé gebruikt. Ik kan aan u bevestigen dat deze gegevens worden meegenomen in de berekening van de premies.

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen? Ik hoor het graag van u.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Ze zijn in ieder geval eerlijk geweest. Daar is het positieve dan ook mee gezegd. Een dergelijk beleid raakt vooral zwakkeren in de samenleving, mensen die al minder geld hebben moeten meer betalen. Zodra ik de tijd ervoor heb zal ik een uitgebreidere reactie opstellen. Ik ben ook erg benieuwd naar de statistieken die gebruikt zijn, en vooral, waar komt deze data vandaan?

***build more crappy things to relieve stress***